Münazara ve Argüman Etiği
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkinlik ve Haberler

ETKİNLİK:  22 Kasım 2021  19:00 –Sınırlar Ötesi Münazaralar Seminerleri Serisi “Münazara Yarışmalarının Erdemli ve Kusurlu Yönleri: İngiliz Parlamentosu Stili” Defrim Shabanaj, İbn Haldun Üniversitesi

ETKİNLİK: 13 Eylül 2021 Pazartesi 17:00 — “Three Different Types of Argumentation in Aristotelian Philosophy” Doç. Dr. Mustafa Yeşil, Necmettin Erbakan Üniversitesi

HABER: İki araştırmacımızın katkısıyla hazırlanan ingilizce makale ARGUMENTATION and ADVOCACY dergisinde yayınlandı: Reception of climate activist messages by low-carbon transition actors: argument evasion in the carbon offsetting debate

HABER: Üç araştırmacımız tarafından hazırlanan türkçe makale CONNECTIST dergisinde yayınlandı: Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: Toulmin Modeli, Pragma-Diyalektik, Politik Söylem Analizi ve Argüman Kaynakları Modelinin bir Karşılaştırması

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur