Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Münazara ve Argüman Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ArgüMünazara) amacı argüman çalışmalarının teorik olarak geliştirilmesi ve münazara sanatının pratik olarak uygulanmasına eleştirel düşünce ve etik hareket boyutlarını göz önünde bulundurarak katkı sağlamaktır. Merkez hem İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde hem de ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerinde münazara, eleştirel düşünce ve tartışma adabının imkanlarından yararlanılmasının yolunu açmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem geleneksel hem de güncel çalışmaları derleyerek münazaranın güncel ve etkin bir hüviyete bürünmesi baş amaçları arasındadır. Merkez bu amaçların hem üniversite içindeki ders ve araştırmalarda, hem de ulusal ve uluslararası diğer eğitim ve araştırmalarda yaygınlaşması için çalışmaktadır.